Wersja językowa

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli odwiedzić nasze stoisko 11 listopada

11 listopada w Święto Niepodległości we współpracy z CK Zamek rozstawiliśmy nasze stoisko Migrant Info Point.

W parku Chopina w towarzystwie innych organizacji pozarządowych przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci i dorosłych. Tegorocznym hasłem naszego stoiska był „Wspólny Poznań”- odwiedzający mieli możliwość wykonania własnego puzzla symbolizującego to, że każdy mieszkaniec Poznania jest inny, ale podobnie jak w układance, jedynie jako całość stanowimy społeczność naszego miasta. 🧩🧩

Była również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w quizie o migracji.🤗 Nasze kolorowe stoisko cieszyło się olbrzymią popularnością, szczególnie wśród dzieci, które z radością powiększały naszą wystawę o coraz to nowe, piękne puzzle wykonane różnymi technikami.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy przybyli odwiedzić nasze stoisko🥰

Zdjęcia: https://www.instagram.com/p/ClOrNo9oPAE/

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content