Wersja językowa

Kolorowe krzesła, czyli jak to się zaczęło

To symbol tego, jak pracujemy z migrantami i migrantkami, osobami, które szukają u nas wsparcia w codziennych zmaganiach. Tworzymy w tych skromnych warunkach, przytulne miejsce, w którym można usiąść i nie spiesząc się, nie poganiając; zająć się sprawą. To specjalne warunki, które mają zapewnić odpowiednią atmosferę. Pojawia się przestrzeń na ciepły napój i wysłuchanie.   Skąd […]

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content