Wersja językowa

Więcej zrozumienia. Joanna Spychała o swojej pracy w biurze MIP.

Jak wygląda Twój dzień w Migrant Info Point? Zazwyczaj przychodzę do biura i rozpoczynam dzień od sprawdzenia grafiku oraz wiadomości na mailu oraz zrobienia sobie kawy. Później zajmuję się rozmawianiem z klientami, umawianiem spotkań, odpowiadaniem na maile i innymi bieżącymi sprawami.   Co interesuje Cię w pracy z osobami doświadczonymi migracją? Lubię pracę w różnorodnym środowisku, z różnymi […]

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content