Wersja językowa

📣 Rekrutacja do poznańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

🗓 14.04 – 19.04 – rodzic lub opiekun dziecka potwierdza pisemnie wolę zapisu malucha do danego przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.  🗓 24.04 (o godz. 12:00) – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  🗓 24.04 – 11.05 – procedura odwoławcza od wyników rekrutacji.  📌 W przypadku, gdy dziecko nie […]

Język polski dla dzieci przez bajki

Masz pytania dotyczące życia w Polsce/Poznaniu? Zastanawiasz się jak wygląda proces wyrobienia karty pobytu i chcesz aby ktoś wyjaśnił Ci możliwości dotyczące pobytu i pracy w Polsce? Z każdym pytaniem zapraszamy do nas na konsultacji! Zapisz się do nas: https://migrant.poznan.pl/pl/zapisz-sie/ Można też zapisać się mailowo, należy opisać krótko swoją sprawę i podać dane, abyśmy mogli […]

Zajęcia „Język polski dla dzieci przez bajki” dla dzieci w wieku 6-12 lat

Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą dwa razy w tygodniu w poniedziałek i środę od 16:00 do 17:00 w Bibliotece Wojewódzkiej. Adres: ul. Prusa 3. Poznań Pierwsze zajęć 03.10.2022 (poniedziałek) godz. 16.00-17.00 Obowiązują zapisy: https://forms.gle/kn6t9jEswfogdxke8 Organizatorzy: Migrant Info Point i Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content